Adatvédelem

Adata megadásakor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a jelentkezés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki, és a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli a www.butormegoldasok.hu tulajdonosa.

Regisztráló kijelenti, hogy a feliratkozáshoz szükséges személyi adatainak megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, felhasználja. Regisztráló az adatainak megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő számára postai úton, telefonon, email-ben és sms-ben is értesítést küldhet, megkeresést kezdeményezhet. A kezelendő adatok: A kötelezően és válaszhatóan megadott adatok, különösen Regisztráló neve és email-címe, postacíme és telefonszáma.

 

Adatkezelés célja:
Regisztráló jogosultságának azonosítása és a jogosulatlan regisztrálók kiszűrése, Regisztráló tájékoztatása eseményekről, akciókról. Regisztráló által megadott adatok ezen felül segítik az Adatkezelőt, hogy a honlap szerkezetét, külalakját felhasználóbarát módon alakítsa ki.

 

Az Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen.

 

Nyilatkozat visszavonása:
Az adatkezelést Regisztráló hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszűntetheti. A Regisztráló hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás), a kapott hírlevélben megjelölt linkre kattintással vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  email-címre küldött email-lel. Ezután Adatkezelő nem küld értesítést Regisztráló részére.

 

Adatvédelem:
Adatkezelő gondolkodik Regisztráló személyi adatainak biztonságáról, védi a Regisztráló személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltozás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal és sérülés ellen. Adatkezelő a személyes adatokat Regisztráló kifejezett hozzájárása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

 

Használó jogai:
Regisztráló az adatainak kezeléséről információt kérhet az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  oldalon. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást. Regisztráló az 1992. ési LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A Regisztráló kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadta, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

 

 

NYILATKOZAT

 

ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGE KAPCSÁN

 

A jelen honlap fenntartója vállalja, hogy a társaságunkkal szerződött partnerek és a honlapon regisztrálók adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, és a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, szállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

 

Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési, mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a fenti nyilatkozat jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellet járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi – szerződött – és jövőbeni szerződő partnerünktől is.

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettel információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozatban foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

 

Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket (alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által elvált, illetve támasztott követelményeknek.

 

Debrecen, 2018.05.24

 

Böngészés

Amennyiben ön csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg oldalunkat, semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk önröl, csupán anonim információkat gyűjtünk arról, hogy a látogatók mely oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Az adatok segítséget nyújtanak számunkra oldalunk üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, a zökkenőmentes működés fenntartásához.

 

Jelentkezés

Jelentkezéskor, csak azon adatokat kérjük öntől amelyek elengedhetetlenűl szükségesek a jelentkezéshez. A jelentkezés magában foglalja az esetlegesen szükségessé váló kommunikációt, ezért kérjük az e-mail cím és legalább egy telefonszám megadását, de garantáljuk, hogy ezen adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel, kivéve, ha ezt ön engedélyezi (például azzal, hogy kéri hírlevelünket).
Garantáljuk, hogy személyes adatait adatbázisunkban elkülönítve tároljuk, azokat harmadik személynek semmilyen célból nem szolgáltatjuk ki. Az adatbázisban tárolt személyes adatokhoz és a regisztrált jelentkezők adatait rögzítő adatokhoz kizárólag a www.butormegoldasok.hu tulajdonosai, és az adatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó adminisztrátor férhet hozzá. Az önnel való kapcsolatunk során keletkező adatokat számviteli jogszabályokban meghatározott ideig kötelesek vagyunk megőrizni, ezért azokat az ön kifejezett kérése esetén sem távolíthatjuk el.

 

Kezelt adatok

Amennyiben a Felhasználó csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg a weboldalt, abban az esetben semmilyen személyes adat nem kerül begyűjtésre, csupán anonim információk arról, hogy a látogatók mely oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak, vagy próbálnak meg használni. Az adatok segítséget nyújtanak Eladó számára a weboldaluk üzemeltetéséhez, továbbfejlesztéséhez és a zökkenőmentes működésének fenntartásához.

A Honlap használata során a Felhasználó IP címe, a Honlap látogatásának kezdő és befejező időpontja, a böngésző és operációs rendszer típusa rögzítésre kerül, amelyet a rendszer folyamatosan, automatikusan végez, de ezeket az adatokat csak az adatkezelő láthatja, valamint ezen adatok nincsenek összekapcsolva a felhasználás vagy regisztráció során megadott adatokkal.

A nem regisztrált Felhasználók számítógépét a rendszer úgynevezett cookie-val azonosítja, amely a Felhasználó szokásainak rögzítésére alkalmas, de a személyes adatok kezelésére nem. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Felhasználó meglátogatja a Honlapot. Az alkalmazott sütik nem a Felhasználó merevlemezén tárolódik és nyomban kitörlődik, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőjét vagy ha meghatározott ideig nincs aktivitás a Honlapon. A cookie-k használata engedélyhez kötött, ezért Felhasználónak az egyértelműen el kell fogadnia vagy el kell utasítania.

Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat Felhasználó a böngésző gyártójától vagy web böngészőjének súgóján keresztül kaphat. A weboldal funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Felhasználó letiltja a sütik használatát.


A rendszer a következő cookie-kat használja:

  • __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz - A Google Analytics 3rd party alkalmazás saját cookie-jai, ide értve az Analytics/Adwords remarketing cookie-kat is. Ennek használatát és kezelését a Google maga befolyásolja. A Google Analitcs alkalmazás segítségével tudjuk mérni az oldal látogatottsági adatait és vizsgálni a felhasználók oldallátogatási szokásait! A remarketing cookiek segítségével jelenhetnek meg a hirdetéseink célzottan azok felé, akik már meglátogatták az oldalt.
  • cb-enabled – Ennek a cookienak a használatával tudjuk regisztrálni, hogy a Felhasználó elfogadta vagy elutasította a cookie-k használatát, és hozzájárul vagy elutasítja azt, hogy a Honlap használata során Felhasználó gépén cookie-k kerüljenek elhelyezésre
  • lmdPopUpOverlayCookie – a felugró ablakokban közölt információk megjelenítéséért felelős, enélkül nem jelennének meg a felugró ablakok. - opcionális
  • A Facebook alkalmazás saját cookie-jai, mely az oldalon elhelyezett facebook gombok megnyomásával aktiválódnak - opcionális